GRANT WYJAZDOWY

Zarząd Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK podjął decyzję o przyznaniu grantu wyjazdowego na kongres EuroPRevent 2014 w Amsterdamie. Grant w wysokości 5000 PLN ufundowany zostanie ze środków finansowych Sekcji na postawie uchwały nr 4/2011 podjętej przez Walne Zgromadzenie Sekcji z dnia 19.11.2011.

Raport EQUIPP

Europe Quitting: Progress and Pathways (EQUIPP)

ZALECENIA

Plik do pobrania z zaleceniami dotyczącymi prewencji chorób serca